درباره شرکت سبز گامان نصر پارس

شرکت سبز گامان نصر پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی شماره 10530479580 تحت شماره 35649 مورخ 24/05/1391 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در شیراز – تقاطع بلوار امیرکبیر و باهنر شمالی – ساختمان بهنام – طبقه چهارم مي‌باشد.

صفرتا صد احداث گلخانه

پرورش میگو صادراتی

رشته های اصلی فعالیت شرکت شامل تولید محصولات کشاورزی و دامی، تهیه و تامین نهاده ها و ماشین آلات، صادرات و واردات و امور خدمات بخش کشاورزی، کارآفرینی و مدیریت پیمان در بخش های کشاورزی و صنایع مربوطه و سایر امور مرتبط با تولید، توسعه و بازرگانی در بخش های مرتبط می باشد.

 

بخشی از فعالیت های انجام شده و در دست اجرا:

  • مشارکت در پرورش میگو در بندر چابهار.

  • احداث گلخانه 24 هکتاری در سروستان استان فارس