طرح احداث سردخانه سبزیجات و صیفی جات

نویسنده مطلب : مدیر سیستم
1399/5/29
گروه خبری : خبرهای عمومی
393
+ 0 | - 0

طرح طراحی و احداث سردخانه سبزیجات و صیفی جات بر پایه علم و دانش روز و با توجه به نیاز های موجود در منطقه سروستان بعنوان مکملی در طرح سورتینگ سبزیجات و صیفی جات و همچنین وجود محصول پسته در این منطقه جهت کنترل دما و بخصوص کنترل میزان رطوبت این محصولات در نظر گرفته شده است.

خبرهای مرتبط

نظر خود را بیان کنید