پیشرفت در فاز اول گلخانه سروستان

نویسنده مطلب : مدیر سیستم
1399/5/29
گروه خبری : خبرهای عمومی
400
+ 2 | - 0

با پیشرفت در نصب سازه گلخانه، فاز اول آن سرعت گرفته است.

خبرهای مرتبط

نظر خود را بیان کنید