پرورش میگو صادراتی

تولیدکننده انواع میگو صادراتی در سایز های 100-80، 80-70، 70-60، 60-50، و 50-40 در استخرهایی مجهز جهت پرورش میگوهای صادراتی می باشد.