صفر تا صد احداث گلخانه

صفر تا صد مشاوره، طراحی و احداث گلخانه بر پایه دانش روز دنیا و پیاده سازی کشت هیدروپونیک